DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH DỰ ÁN

 • Lập mô hình tài chính và phân tích giả định
 • Đánh giá các cơ hội chiến lược để mở rộng và tăng trưởng bền vững
 • Tìm kiếm và đánh giá các cơ hội đầu tư tiềm năng 
 • Chuẩn bị tài liệu mời chào nhà đầu tư phục vụ mục đích huy động vốn
 • Thực hiện và hỗ trợ các giao dịch đầu tư: Thẩm định chi tiết, định giá, đàm phán, cấu trúc, xúc tiến và hoàn thành giao dịch đầu tư.

PHÁT TRIỂN KINH DOANH – PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

 • Nghiên cứu và đánh giá các cơ hội thâm nhập thị trường
 • Đánh giá dự án / phân tích đầu tư.
 • Phát triển hồ sơ thương hiệu để giới thiệu và trình bày triển vọng của doanh nghiệp (logo, letterhead, nội dung website, tài liệu giới thiệu công ty, …).
 • Xây dựng công cụ hỗ trợ bán hàng và cung cấp chiến lược tiếp thị và quảng bá thương hiệu.
 • Lập kế hoạch thâm nhập thị trường, phân tích chuỗi giá trị thị trường và chiến lược tăng trưởng doanh thu.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 • Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và giấy phép đầu tư; các giấy phép và chấp thuận phê duyệt khác
 • Lập kế hoạch thuế và các khuôn khổ pháp lý để giảm thiểu các rủi ro
 • Chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ thương mại (hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thư ngỏ v.v.)
 • Định giá công ty
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Xây dựng tài liệu tiếp thị cho doanh nghiệp
 • Quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch và chiến lược cho doanh nghiệp
 • Đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
Hotline: ‭0908 281 889