Lĩnh vực tư vấn

Bất động sản, khu công nghiệp

Các thành viên chủ chốt của CNV Consulting có vốn kiến thức chuyên ngành và những kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau liên quan đến phân tích lựa chọn địa điểm đầu tư, ý tưởng phát triển dự án, quyền sở hữu, nghiên cứu thị trường và chiến lược thâm nhập thị trường, nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo dự án đầu tư. Chúng tôi chuyên nghiên cứu về các lĩnh vực nhà ở, thương mại, khách sạn (dịch vụ lưu trú) và khu công nghiệp. Thêm vào đó, chúng tôi còn hỗ trợ các nhà phát triển bất động sản trong việc xúc tiến và tìm kiếm nguồn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp.

Năng lượng, hạ tầng năng lượng

Trong lĩnh vực năng lượng, chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tư nhân các dịch vụ nghiên cứu ngành và nghiên cứu tiền khả thi trong nhiều lĩnh vực: kinh doanh xăng dầu, hóa dầu, khí tự nhiên và LPG, điện và năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng năng lượng. Các thành viên chủ chốt của chúng tôi đã tham gia thực hiện nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam, vì vậy chúng tôi tự tin mang lại cho khách hàng những kiến thức tốt nhất trong lĩnh vực này.

Y tế

  • Lập mô hình tài chính và phân tích hiệu quả đầu tư
  • Tìm kiếm và đánh giá các cơ hội đầu tư tiềm năng
  • Tư vấn xây dựng hồ sơ mời chào nhà đầu tư phục vụ mục đích huy động vốn
  • Tư vấn xây dựng bảng kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ tiếp cận vốn vay
  • Thực hiện và hỗ trợ các giao dịch đầu tư: Thẩm định chi tiết, định giá, đàm phán, cấu trúc, xúc tiến và hoàn thành giao dịch đầu tư

Giáo dục, Bán lẻ và Ngành khác

Trong lĩnh vực giáo dục và bán lẻ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ phân tích về thị trường, các xu hướng tiềm năng cũng như các cơ hội đầu tư dài hạn và bền vững, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tư nhân. Các thành viên và các cố vấn cao cấp của chúng tôi đã tham gia vận hành và phát triển nhiều dự án liên quan trong các lĩnh vực này , vì vậy chúng tôi tự tin mang lại cho khách hàng những kiến thức tốt nhất trong lĩnh vực này.