• Ngành: Năng lượng
 • Năm thực hiện: 2023 - hiện tại
 • Địa điểm: South Kalimantran, Jambi (Indonesia) & Việt Nam
 • Quy mô: ~90 triệu tấn than
 • Nội dung công việc: Tìm kiếm nhà mua than tiềm năng

 • Ngành: Năng lượng
 • Năm thực hiện: 2019
 • Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Quy mô: n/a
 • Nội dung công việc: Phân tích mô hình tài chính và hiệu quả đầu tư

 • Ngành: Hạ tầng năng lượng
 • Năm thực hiện: 2016
 • Địa điểm: Laos - Vietnam
 • Quy mô: ~3,085 ha
 • Nội dung công việc: Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tiền khả thi