• Ngành: Bất động sản
 • Năm thực hiện: 2020-2021
 • Địa điểm: Đồng Tháp, Việt Nam
 • Quy mô: ~5000 m2
 • Nội dung công việc: Tư vấn M&A (đã giao dịch thành công)

 • Ngành: Bất động sản
 • Năm thực hiện: 2018
 • Địa điểm: Đồng Tháp, Việt Nam
 • Quy mô: ~3 ha
 • Nội dung công việc: Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tiền khả thi

 • Ngành: Hạ tầng khu công nghiệp
 • Năm thực hiện: 2015
 • Địa điểm: Bình Phước, Việt Nam
 • Quy mô: ~495 ha
 • Nội dung công việc: Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tiền khả thi, xây dựng tài liệu marketing cho dự án

 • Ngành: Khác
 • Năm thực hiện: 2016
 • Địa điểm: Khu Kinh tế Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam
 • Quy mô: ~143 ha
 • Nội dung công việc: Nghiên cứu thị trường

 • Ngành: Hạ tầng khu công nghiệp
 • Năm thực hiện: 2016 (Đến Q2 2023 đã lấp đầy ~70%)
 • Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 • Quy mô: ~1000 ha
 • Nội dung công việc: Tài liệu marketing cho dự án