DƯ ÁN KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TRÀM CHIM

Mô tả dự án

DƯ ÁN KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TRÀM CHIM

  • Lĩnh vực: Dịch vụ lưu trú
  • Năm: Đang thực hiện
  • Nghiên cứu tiền khả thi
  • Kế hoạch tài chính
  • Huy động vốn

Hotline: ‭0908 281 889