DỰ ÁN KHO CẢNG LOGISTICS LẠNG SƠN

Mô tả dự án

DỰ ÁN KHO CẢNG LOGISTICS LẠNG SƠN

  • Lĩnh vực: Dầu khí, khu kinh tế
  • Năm: 2016-2017
  • Tài liệu mời chào nhà đầu tư
  • Mô hình tài chính
Hotline: ‭0908 281 889