NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DƯỢC THẢO

Mô tả dự án

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DƯỢC THẢO

• Lĩnh vực: Thuốc dược thảo
• Năm: Từ 2017-Nay
• Nhận diện thương hiệu, Chiến lược Sale & Marketing
• Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh


Hotline: ‭0908 281 889